Een vlieglicentie

RF/FTO/TRTO (JAR-FCL erkende opleidingscentra).

Het directoraat-generaal Luchtvaart erkent een aantal pilotenopleidingorganisaties.
Aero-Kiewit heeft over de jaren een uitstekende reputatie opgebouwd voor het opleiden van toekomstige piloten. Dit zowel op gecertifieerde toestellen als ULM toestellen.

Wanneer u een bewijs van bevoegdheid of een bevoegdheidverklaring wenst te bekomen, moet u een pilotenopleiding, zowel theoretisch als praktisch, in een erkende pilotenopleidingsorganisatie volgen.

Er zijn drie soorten pilotenopleidingsorganisaties of vliegscholen: RF, FTO en TRTO. Familiarisatie- en verschillenopleidingen kunnen door bevoegde instructeurs worden georganiseerd.

Registered Facility (RF)

Een Registered Facility is een vliegschool die opleiding biedt (theoretische en/of praktische opleiding) om een bewijs van bevoegdheid voor privépiloten te behalen (Private Pilot License, PPL).

De voordelen van de Registered Facility kunnen met een nacht-VFR-opleiding worden uitgebreid. Er zijn Registered Facilities die opleiding bieden voor met een vaste vleugel uitgeruste vliegtuigen, helikopters of beide.

De lijst met alle Belgische Registered Facilities kan hieronder worden gedownload.

Flight Training Organization (FTO)

Een Flight Training Organization is een vliegschool die bevoegd is om alle mogelijke soorten vliegopleiding te geven. Een FTO kan opleiding bieden om verschillenede types bewijzen van bevoegdheid te behalen:

  • Private Pilot License (PPL);
  • Bewijs van bevoegdheid voor piloten van commercieel uitgebate luchtvaartuigen (Commercial Pilot License-CPL);
  • en alle type- en klassebevoegdverklaringen.

Elk opleidingsprogramma moet overeenkomstig de burgerluchtvaartwetgeving worden gestandardiseerd en door het DG Luchtvaart worden erkend.

De lijst van alle Belgische Flight Training Organizations kan hieronder worden gedownload.

Type Rating Training Organization (TRTO)

Een Type Rating Training Organization is een vliegschool die opleiding biedt voor het behalen van een bewijs van typebevoegdverklaring: een specifieke opleiding voor een luchtvaartuig dat een bewijs van typebevoegdheidverklaring vereist omwille van het unieke karakter en de complexiteit van het luchtvaartuig.

De lijst van de Belgische Type Rating Training Organizations kan hieronder worden gedownload.

Publicaties

Vliegvergunningen

Volgende regeling is van toepassing sinds 01/12/2003:

Medische vergunning

Een privaat piloot (onderzoek klasse 2) moet zich vanaf heden laten herkeuren door een daartoe bevoegd geneesheer (dus niet meer naar Brussel). Er bestaat een lijst van deze geneesheren in het secretariaat. Het initiële onderzoek kan nu ook via de bevoegde geneesheren en hoeft dus niet meer in het expertisecentrum (Brussel).

De geldigheid van het onderzoek is 60 maanden voor personen minder dan 30 jaar, 24 maanden voor personen tussen 30 en 49 jaar, 12 maanden voor personen tussen 50 en 64 jaar en 6 maanden voor 65+.

Voor alle andere vergunningen (ook de beperkt beroeps) blijft het onderzoek in Brussel en gelden andere geldigheidsperiodes. Alles hieromtrent is te vinden in het KB van 5 juni waarvan een exemplaar in het secretariaat ligt.

Vliegvergunning

Een vliegvergunning wordt voortaan uitgereikt voor 5 jaar. Om te mogen vliegen moet bij de vergunning een medisch attest zitten die afgeleverd wordt zoals hierboven beschreven.

Lees hierover meer op de pagina’s van het bestuur der luchtvaart.

English  Proficiency Test

Iedere piloot die houder is van een vliegvergunning moet slagen in een Engelse test. Je dient minimum een level 4 te halen en het maximum is level 6.

Level 4 is voor 4 jaar geldig

Level 5 is voor 6 jaar geldig

Level 6 is levenslang geldig

De test moet afgenomen worden door een erkende instantie. Zonder het certificaat wordt er geen vliegvergunning afgeleverd.