Opleiding PPL

Opleiding tot privaat piloot…

Aero-Kiewit vzw is een erkende vliegclub waar je een opleiding kunt volgen tot privaat-piloot (PPL). Ervaren instructeurs maken je wegwijs in het vliegen. De club beschikt momenteel over een vloot van 4 motorvliegtuigen. Een Cessna-152 tweezitter (OO-KWP) wordt voornamelijk gebruikt voor scholing en lokale vluchten. Een Cessna-172 vierzitter (OO-KWT) wordt vooral gebruikt voor gevorderde opleiding, rondvluchten en reizen. Door Aero-Kiewit vzw werd in 2013 een nieuwe tweezitter, een Tecnam P2008 (OO-KWR) aangekocht. De aankoop van deze Tecnam P2008 was de eerste stap in het volledige vlootvernieuwingsprogramma van Aero-Kiewit vzw. Een tweede Tecnam werd ondertussen ook reeds afgeleverd. Het betreft een Tecnam P2010-vierzitter (OO-KWQ). Deze Tecnam werd op 12 juni 2015 aan de vloot van Aero-Kiewit vzw toegevoegd.

Deze toestellen staan allen ter beschikking van de leden van Aero-Kiewit vzw voor huur of opleiding.

OO-KWP.OO-KWTOO-KWR.SLIDERCPA_2925

Aero-Kiewit…passie!

De club is de belangrijkste motor en sterkste stuwkracht om uw vliegdromen waar te maken. Vanaf het begin, het doorworstelen van de theorie, bent u omringd door mensen met dezelfde hobby en dezelfde passie: vliegen! Zij zijn niet alleen geïnteresseerd in uw vorderingen, maar reageren ook enthousiast bij het nemen van elke hindernis: examen geslaagd, eerste solo vlucht, halen van vergunning, enz.

Inleiding

Wie heeft er nooit van gedroomd om zelf een vliegtuig te kunnen besturen? Voor de meeste mensen is het echter altijd bij die ene droom gebleven: angst, drempelvrees en de veronderstelling dat zoiets toch verschrikkelijk veel geld zal kosten, zijn de grote hindernissen of vooroordelen die de meeste onder ons ervan weerhouden om werkelijk op zoek te gaan naar de verwezenlijking van dit ideaal.

Vliegen gevaarlijk?
Vliegangst komt meestal voort uit een subjectief gevoel van onveiligheid. Het is onomstotelijk bewezen dat vliegen veel en veel veiliger is dan het autoverkeer. De kleine vliegtuigjes zijn ook niet onveiliger dan hun grotere broers. Maar we denken nu eenmaal te weinig rationeel na, zowel bij het instappen in een auto, als bij het aan boord gaan van een vliegtuig. Het feit dat de media (te)veel aandacht besteden aan vliegincidenten werkt dit gevoel nog in de hand.

Zelf vliegen, ook als ik een bril draag?
Mag je medisch niets mankeren om te mogen vliegen? Nu ja, het klopt dat hartpatiënten, diabetici, etc een grote kans maken om medisch afgekeurd te worden, maar wie een bril of lenzen draagt, zal daar meestel geen enkel probleem mee ondervinden en moeiteloos goedgekeurd worden bij de periodieke medische keuringen.

Duur?
Ook de prijs hoeft geen onoverkomelijk probleem te zijn. Veel leden van onze club besteden op jaarbasis aan hun vlieghobby evenveel als een verstokte roker aan zijn dagelijkse portie sigaretten. Dikwijls staart men zich blind op het uit te geven bedrag om tot de uiteindelijke vliegvergunning te komen. Dat kan soms inderdaad aardig oplopen, maar vergeet toch niet dat de uitgaven slechts geleidelijk gebeuren, en verspreid zijn op de maanden of zelfs jaren die men er normaal over doet om die vergunning te behalen. En toch ook niet onbelangrijk: het plezier van het vliegen begint reeds…bij de eerste les!

Hoe organiseren we je opleiding?

Aero-Kiewit vzw is als ”Approved Training Organisation” (BE/ATO-322) gemachtigd om een basisopleiding tot privé-piloot te organiseren. Aero-Kiewit heeft op 7 augustus 2015 haar “Approved Training Organisation Certificate” ontvangen van het BCAA voor:

  • PPL(A) theoretical Knowledge training
  • PPL(A) flight training
  • Night rating
  • Aerobatic rating
  • Sailplane towing rating
  • Banner towing rating
  • SEP
  • LAPL (Light Aircraft Pilot Licence)

Jaarlijks richt Aero-Kiewit vzw een theoriecursus Privé-Piloot in, volgens de Europese normen. De lessen beginnen meestal begin oktober en gaan door op dinsdag- en vrijdagavond, telkens van 20.00 tot ca. 22.30 uur, in het leslokaal van de club. De lessen worden gespreid over een periode van circa negen maanden.

Vliegen volgens de regels van de kunst en…de wet! Zo vrij als een vogel is men helaas niet meer wanneer men vandaag in België (of elders) wil vliegen! Het vliegen wordt bij ons door verschillende wetten, Koninklijke en Ministeriële Besluiten gereglementeerd. Het Directoraat-generaal Luchtvaart waakt over de correcte toepassing hiervan.

De praktijkopleiding tot privépiloot

Men zegt wel eens dat iedereen die heeft leren fietsen, ook kan leren vliegen. En het is nog waar ook! Er mag alleen niet vergeten worden dat sommigen gemakkelijker hebben leren fietsen dan anderen, en dat hoe ouder men wordt, hoe meer tijd men nodig heeft om het te leren. Dus, hoe jonger, hoe beter. Dit belet niet dat er leden vliegen die ermee begonnen zijn na hun vijftigste verjaardag. Iedereen kan bij wijze van kennismaking een instructievlucht uitvoeren met een bevoegd instructeur. Dit kan ook zonder dat men in het bezit is van een oefenvergunning.

De oefenvergunning

De oefenvergunning wordt uitgereikt door het Direktoraat-generaal Luchtvaart aan wie minstens 16 jaar oud is, en zowel fysisch als geestelijk geschikt bevonden werd. Deze geschiktheid wordt vastgesteld aan de hand van een grondig geneeskundig onderzoek. De clubinstructeurs zullen U helpen bij de administratieve aanvraagformaliteiten.

Eenmaal de oefenvergunning op zak, kan het echte werk beginnen, inclusief de vluchten waar men alleen aan boord is, weliswaar steeds onder toezicht van de instructeur. Een instructeur moet een bevoegdverklaring hebben van bet Directoraat-generaal Luchtvaart en hij verkrijgt die slechts na het afleggen van meer gevorderde theorie- en praktijkexamens. Bovendien moet de instructeur erkend en aanvaard worden door Aero-Kiewit vzw.

Met de oefenvergunning mag gevlogen worden in dubbelbesturing met een instructeur aan boord. De vluchten zijn in principe beperkt tot het nationaal grondgebied. Mits de nodige ervaring, een positieve evaluatie van je vlieginstructeur en na ongeveer 15 vlieguren, zal je ook voor de eerste keer alleen aan boord mogen vliegen. Een onvergetelijke ervaring! Deze vlucht, evenals de andere solovluchten die zullen volgen, gebeuren evenwel nog steeds onder toezicht van de instructeur. Uiteraard zullen die vluchten afgewisseld worden met vluchten in dubbelbesturing om zich verder te bekwamen. Na het slagen in het theorie-examen en na minimum 45 vlieguren, maar meestal zullen het er meer zijn, mag de instructeur je aan het Directoraat-generaal Luchtvaart voorstellen om het praktijk examen te laten afleggen voor privévliegtuigbestuurder.

De eerste fase van de opleiding gebeurt in dubbelbesturing, dit wil zeggen met de instructeur aan boord. Men ontdekt en leert de werking van de roeren, de gebruikslimieten van het vliegtuig, het opstijgen en het landen. Na ongeveer 15 vlieguren, voor sommigen minder, voor anderen meer, vliegt de leerling voor de allereerste keer alleen aan boord, weliswaar onder de verantwoordelijkheid van de instructeur. Men noemt dit de “eerste solovlucht”. Het is een korte vlucht, maar voor iedereen een onvergetelijke gebeurtenis.

Na die eerste korte vlucht worden de solovluchten langer. Na enkele uren wordt dan begonnen met de zogenaamde overland vluchten. Dit zijn vluchten buiten de vertrouwde omgeving van de luchthaven. Men leert zich verplaatsen van het ene vliegveld naar het andere. Het is een toepassing van wat men in de theoriecursus heeft geleerd. Op tijd en stond wordt er ook alleen aan boord naar een vreemd vliegveld gevlogen.

Ondertussen wordt ook geoefend in het vliegen aan lage snelheid, het vliegen van bepaalde figuren die moeten gekend zijn voor het praktijkexamen en het verhelpen van noodgevallen die zich kunnen voordoen in vlucht. Ook een minimum opleiding in instrumentvliegen is voorzien, die bestaat uit een 5-tal uren oefening in het vliegtuig. Deze basiskennis van blind vliegen dient om je uit de slag te kunnen trekken mocht je onverwachts in slecht weer terechtkomen.

Het praktijkexamen wordt afgelegd met een examinator aangeduid door het Directoraat-generaal Luchtvaart. Het bestaat uit het uitvoeren van de aangeleerde oefeningen binnen bepaalde grenzen van precisie. Het praktijkexamen mag slechts afgelegd worden na het slagen in het theorie-examen en een vliegopleiding van minimum 45 uren. Mensen die reeds ervaring hebben als piloot van een helikopter, een zweefvliegtuig of een ULM kunnen daarvan maximaal 10 uur in rekening brengen.

De vergunning van privévliegtuigbestuurder

Om de vergunning van privévliegtuigbestuurder te kunnen verkrijgen moet men minstens 17 jaar oud zijn en slagen in een theorie-, radio- en een praktijkexamen, afgenomen door het Directoraat-generaal Luchtvaart. Men moet eerst in het theorie-examen geslaagd zijn om het praktijkexamen te mogen afleggen. Teneinde het praktijkexamen te kunnen afleggen moet men eveneens vooraf geslaagd zijn in een test betreffende de “kennis van de Engelse taal in de burgerluchtvaart”. Dit noemt men de “English Language Proficiencytest“ (ELP).

Met de vergunning van privévliegtuigbestuurder mag men onbezoldigd vliegen met passagiers overdag, in goede weersomstandigheden en dit zowel nationaal als internationaal. Men mag vliegen op het vliegtuigtype waarop het examen werd afgelegd; voor andere types vraagt de club een korte bijkomende oefenvlucht met een clubinstructeur.

Meer info: danycreeten@hotmail.com

De theoriecursus…een noodzakelijk kwaad!                                                                                                                   

Alhoewel de te kennen leerstof voor de meeste nieuw is, kan ze toch gemakkelijk aangeleerd worden. De voorafgaande nodige kennis ligt niet hoger dan het niveau lager middelbaar onderwijs. Het is zeker niet juist dat een uitgebreide kennis van wiskunde zou vereist zijn. Ervaren en deskundige lesgevers, ondersteund met didactisch materiaal, maken het leren veel gemakkelijker voor diegenen die het niet meer gewoon zijn. Het theorie-examen, afgenomen door het Directoraat-generaal Luchtvaart te Brussel, gebeurt schriftelijk en bevat 9 materies en zal bestaan uit vragen van het type multiple choise. Om te slagen voor een vak moet de kandidaat tenminste 75% van de punten voor deze materie behalen. De kandidaat legt initieel alle materies in één keer af en mag de materie waarvoor hij mislukte nog 3 maal afleggen, doch de laatste herkansing moet binnen de 18 maanden volgend op het initieel examen plaatsvinden.

De theorieopleiding omvat volgende vakken:

Luchtvaartreglementering en ATC-procedures

Hoe zit het met de voorrang van vliegtuigen in vlucht, de gebruikte visuele seinen, de indeling van het luchtruim, de luchtverkeersdiensten en de verkeersleiding, de hoogten waarop mag gevlogen worden en de vereiste weerminima? Wanneer en waar mag er gevlogen worden? Samengevat: de “wegcode” voor vliegtuigen en de toe te passen procedures in de luchtvaart.

Navigatie

Hier gaat het vooral over de voorbereiding van een vlucht, m.a.w. alle aspecten die nodig zijn om veilig tot je bestemming te komen: het gebruik van navigatiekaarten, het berekenen van de invloed van de wind, de verschillende gebruikte eenheden in de luchtvaart, het gebruik van het kompas en de andere navigatie-instrumenten die je aan boord van je vliegtuig zult aantreffen.

Meteorologie

Neen, hier wordt je niet op opgeleid tot een nieuwe Frank Deboosere, maar men zal je de invloed van het weer op het vliegen uitleggen, en je wegwijs maken in de weerkaarten en weerberichten voor de luchtvaart. Een juiste interpretatie van deze gegevens evenals een correcte inschatting van het weer zijn immers van kapitaal belang voor de veiligheid van je vlucht!

Gewicht- en prestatieberekening

Hierin gaat het vooral over de fundamentele berekeningstechnieken met betrekking tot het uitvoeren van een vlucht. Voorbeelden hiervan zijn het opmaken van een gewichtsbestek, berekenen van de nodige startbaanlengte, enz.

Communicatie

De noodzakelijke radioprocedures, nodig om in gecontroleerde zones en op en rond gecontroleerde vliegvelden of luchthavens, met de verkeersleiding te communiceren en zodoende de nodige klaringen te bekomen, worden in dit vak aangeleerd.

Motor, cel en uitrusting

Deze lessen behandelen alle technische aspecten van een licht vliegtuig zoals de vliegtuigcel, de motor, de propeller en andere aanverwante uitrustingen. Neen, je wordt niet opgeleid tot vliegtuigmechanicus, maar een elementaire kennis van je vliegtuig is vereist om het veilig en correct te kunnen gebruiken.

Instrumenten

Hierin worden de belangrijkste cockpitinstrumenten in detail bekeken, zoals de hoogtemeter, het kompas, enz. Je zult die instrumenten immers nodig hebben om je vliegtuig op een voorbeeldige wijze tot je bestemming te vliegen.

Menselijke prestaties en beperkingen

Hoe reageert de mens op bepaalde omstandigheden die zich kunnen voordoen in vlucht? Ook de verschillende menselijke beperkingen komen aan bod. De lesgever raakt eveneens enkele belangrijke psychologische aspecten aan.

Vluchtbeginselen

Ooit afgevraagd hoe een vliegtuig in de lucht blijft en bestuurd kan worden? Hier krijg je het antwoord! De belangrijkste basisbegrippen van de aerodynamica, alsook van de werking van de besturingsorganen komen aan bod. Hoe wordt er geklommen of gedaald? Kortom, de verschillende vluchtregimes zoals stijg-, daal- en kruisvlucht worden nader bekeken.

Proefexamens en schriftelijke testen…

Aan het einde van de cursus worden er binnen de club proefexamens georganiseerd. Deze examens zijn te vergelijken   met wat men zoal kan verwachten op het examen bij het Direktoraat-generaal Luchtvaart te Brussel. Indien de kandidaat met succes deze proefexamens aflegt, zal het hoofd van de theoretische opleiding een attest afgeven waarmee de kandidaat zich kan inschrijven voor het wettelijk examen in Brussel. De totale theoretische opleiding omvat alles samen minimum 120 lesuren, exclusief de proefexamens.

Voor het afleggen van het theorie-examen te Brussel is er geen minimum leeftijd vereist, maar men moet in het praktijk examen wel slagen binnen de 24 maanden na het laatste theorie-examen, zoniet moet de theoretische proef opnieuw afgelegd worden.

Heb je verdere vragen, aarzel dan niet ons te contacteren.